ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

Αργύρη Ξανθή, Κουτσουφλάκης  Γ.Β., «Αρχαία ναυάγια από τον θαλάσσιο χώρο της Μακρονήσου», στο Αρχαιολογικό έργο στα νησιά του Αιγαίου, Ρόδος 27 Νοεμβρίου-1 Δεκεμβρίου 2013, Περιλήψεις ανακοινώσεων. Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού, Αρχαιολογικό Ινστιτούτο Αιγαιακών Σπουδών, Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου, 2013. 12.

Van Steen Gonda, “Forgotten Theater, Theater of the Forgotten: Classical Tragedy on Modern Greek Prison Islands”, Journal of Modern Greek Studies, τ. 23, τχ. 2, 2005, σ. 335-395.

Βόγλης Πολυμέρης, Η εμπειρία της φυλακής και της εξορίας. Οι πολιτικοί κρατούμενοι στον εμφύλιο πόλεμο, Αλεξάνδρεια, Αθήνα 2002.

Βόγλης Πολυμέρης, Μπουρνάζος Στρατής, «Στρατόπεδο Μακρονήσου 1947-1950. Βία και προπαγάνδα», στο Χρήστος Χατζηιωσήφ (επιμ.), Ιστορία της Ελλάδας του 20ού αιώνα, τομ. Δ2, Βιβλιόραμα, Αθήνα 2009, σελ. 51-81.

Βραδέλης Κώστας, Μακρόνησος: Το νησί των μαρτυρίων πίσω από το “γαλανόλευκο παραπέτασμα”, Παρατηρητής της Θράκης, Κομοτηνή, 2018.

Γεωργάτος Διονύσης, Φουντουκίδης Κοσμάς, Μαΐλης Μάκης, κ.α., Μακρόνησος, Ιστορικός τόπος-Συλλογική εργασία, Σύγχρονη Εποχή, 2002.

Διαφωνίδης Κώστας, Γρηγοράκου Μάρθα-Λουΐζα, Παπαντωνίου-Λευκαδίτου Ρένα (επιμ.), Μακρόνησος. Ιστορικός πολιτιστικός τόπος, ΥΠΠΟ-ΥΠΕΧΩΔΕ-ΣΑΔΑΣ-ΠΕΑ-ΤΕΕ-ΕΜΠ-ICOMOS-ΠΕΚΑΜ, Αθήνα 1994.

Ζαχαρόπουλος Γεώργιος, Τούρκοι αιχμάλωτοι του Α΄ Βαλκανικού πολέμου στην Τρίπολη, Δ΄ Τοπικό Συνέδριο Αρκαδικών Σπουδών (Τρίπολη–Δημητσάνα, 1-3 Νοεμβρίου 2013).

Ηλιού Φίλιππος, «Η μνήμη της ιστορίας και η αμνησία των εθνών», στο Φίλιππος Ηλιού, Ψηφίδες ιστορίας και πολιτικής του εικοστού αιώνα, Πόλις, Αθήνα 2007, σ. 295-306.

Ινστιτούτο Εναλίων Αρχαιολογικών Ερευνών, Υποβρύχια έρευνα στο Νότιο Ευβοϊκό κόλπο

Κακαβογιάννης Ευάγγελος, «Μακρόνησος», στο Ανδρέας Βλαχόπουλος (επιμ.), Αρχαιολογία – Νησιά του Αιγαίου, Μέλισσα, Αθήνα 2005, σ. 212-213.

Κακαβογιάννης Ευάγγελος Χ., Μέταλλα εργάσιμα και συγκεχωρημένα: Η οργάνωση της εκμετάλλευσης του ορυκτού πλούτου της Λαυρεωτικής από την Αθηναϊκή Δημοκρατία, Υπουργείο Πολιτισμού, Ταμείο Αρχαιολογικών Πόρων και Απαλλοτριώσεων, Αθήνα 2005.

Καμπούρογλου Δημήτριος Γρ. Ιστορία των Αθηναίων. Τουρκοκρατία. Περίοδος πρώτη 1458-1687, Β´, Βιβλιοπωλείον της Εστίας, Εν Αθήναις 1896.

Κιτρομηλίδης Πασχάλης Μ. (επιμ.), Η έξοδος. Μαρτυρίες από τις επαρχίες του Μεσόγειου Πόντου, Κέντρο Μικρασιατικών Σπουδών, Αθήνα 2013.

Koder Johannes, Hild Friedrich, Hellas und Thessalia, Tabula Imperii Byzantini 1, Österreichische Akademie der Wissenschaften, Wien 1976.

Λευκαδίτου-Παπαντωνίου, Ρένα, Μακρόνησος, μία υπόμνηση… Για ό,τι έγινε, για ό,τι γράφτηκε, Εντός 2017.

Lambert Nicole N., «Vestiges préhistoriques dans l’île de Makronissos», Bulletin de Correspondance Hellénique 96.2 (1972), σ. 873-881 [και στα Αρχαιολογικά Ανάλεκτα εξ Αθηνών 6 (1973), σ. 1-12].

Lovejoy Esther Pohl, Certain Samaritans, The Macmillan Company, New York 1933.

Μακρόνησος (Πρακτικά Επιστημονικής Συνάντησης 1998), Ιστορικό Τοπίο και ιστορική μνήμη, το παράδειγμα της Μακρονήσου, Αίθουσα τελετών Εθνικού Μετσοβίου Πολυτεχνείου 6 & 7 Μαρτίου 1998, Αθήνα, Φιλίστωρ, Ιστορία και Μνήμη 12, 2000.

Μηλιαράκης Αντώνιος, Υπομνήματα περιγραφικά των Κυκλάδων Νήσων κατά μέρος: Άνδρος, Κέως, Εκ του Τυπογραφείου της «Ελλ. Ανεξαρτησίας», Εν Αθήναις 1880.

Μπελαβίλας Νίκος, Παπαστεφανάκη Λήδα, Φραγκίσκος Α.Ζ., «Κέα και Μακρόνησος» στο Νίκος Μπελαβίλας, Λήδα Παπαστεφανάκη (επιμ.), Ορυχεία στο Αιγαίο: Βιομηχανική αρχαιολογία στην Ελλάδα, Μέλισσα Αθήνα 2009, σ. 230-231.

Μπουρνάζος Στρατής, Στρατιωτική αγωγή και εθνική ιδεολογία: Η περίπτωση του στρατοπέδου της Μακρονήσου, 1947-1954, Αθήνα 1997.΄

Μπουρνάζος Στρατης, «Ο αναμορφωτικός λόγος των νικητών στη Μακρόνησο: Η ένταξη του Εμφυλίου στην προαιώνια ιστορία της φυλής, ο “διηθητός ιός” του κομμουνισμού και ο ρόλος της “αναμόρφωσης”», Το Εμφύλιο Δράμα. Ειδική έκδοση του περιοδικού «Δοκιμές», τχ. 6, 1997, σελ. 110-134.

Μπουρνάζος Στρατής, «Στρατόπεδο Μακρονήσου, 1947-1950. Εθνική και Αντικομμουνιστική αγωγή» στο Πρακτικά του Διεθνούς Συμποσίου «Οι χρόνοι της Ιστορίας για μια ιστορία της παιδικής ηλικίας και της νεότητας», Γενική Γραμματεία Νέας Γενιάς, Αθήνα 1998, σελ. 117-140.

Μπουρνάζος Στρατής, Το «μέγα Εθνικόν Σχολείον της Μακρονήσου, 1947-1950, Τα Ιστορικά, τομ. 15, τχ. 28-29, Ιούνιος-Δεκέμβριος 1998, σ. 203-230.

De Villefosse Louis, “Makronissos, laboratoire politique”, Les Temps Modernes τχ. 51 (1/1950), σελ. 1287-1299.

Πελαγίδης Στάθης, «Μέτρα και αντίμετρα μετά την ελληνοτουρκική Σύμβαση της Ανταλλαγής», Μακεδονικά 27 (1989-1990), σ. 121-142.

Σαμουηλίδης Χρήστος, «Οι βουλευτικές εκλογές του Μαρτίου 1950 στη Μακρόνησο», Ο Πολίτης, τχ. 75, 5/2000, σ. 26-28.

Spitaels Paule, Demolin Isabelle, «Θορικός, τα Προβάτσα και το Makronisos Project. Τα μεταλλεία της Μακρονήσου», στο Πρακτικά Δ΄ Επιστημονικής Συνάντησης Ν.Α. Αττικής, Καλύβια Αττικής 30 Νοεμβρίου, 1-3 Δεκεμβρίου 1989, Επιμορφωτικός Σύλλογος Καλυβίων, Καλύβια Αττικής 1992, σ. 557-568.

Τόποι εξορίας. Ένα σημερινό βλέμμα, Αλεξάνδρεια, Αθήνα 2009

Tournefort Joseph Pitton de, Ταξίδι στην Κρήτη και τις νήσους του αρχιπελάγους 1700-1702, Πανεπιστημιακές Εκδόσεις Κρήτης, Ηράκλειο 2003.

Χαμηλάκης Γιάννης, «“O άλλος Παρθενώνας”: Αρχαιότητα και εθνική μνήμη στη Μακρόνησο», στο Γιάννης Χαμηλάκης Το έθνος και τα ερείπια του, Εκδόσις του Εικοστού Πρώτου, Αθήνα 2013 (α΄ αγγλ. έκδ.: The Nation and its Ruins. Antiquity, Archaelogy, and National imagination in Greece, Oxford University Press, Oξφόρδη κ.α. 2007.

Αποστολοπούλου Ναταλία, Γροθιά στο σκοτάδι, Σύγχρονη Εποχή, Αθήνα 1984.

Αποστολοπούλου Ναταλία, Δεν δουλώνω…δεν απογράφω, Σύγχρονη Εποχή, Αθήνα 1985.

Αρώνης Παναγιώτης Γ., Μουρατίδης Δημήτρης Σ., Μακρόνησος. Σύμβολο αντίστασης στη βία, οδοιπορικό-οδηγός, Βιβλιοθήκη «Η Εθνική Αντίσταση» Αθήνα 1997.

Βαλσάμος Σταμάτης, Οι τρεις κύκλοι της κόλασης. Τάγματα σκαπανέων, Μακρόνησος, ΕΤΑΞ, Υπερόριος, Σάμος 2004.

Βαρδινογιάννης Βαρδής, Ματωμένο Ηλιοβασίλεμα, Πολιτικές και Λογοτεχνικές Εκδόσεις, 1966.

Βαρδινογιάννης Βαρδής, Σ.Φ.Α. Μακρόνησος, Οχτώβρης 1948-Μάης 1949, Θεμέλιο, Αθήνα, 1982.

Βαρδινογιάννης Βαρδής, Αρώνης Παναγιώτης, Οι μισοί στα σίδερα, Φιλίστωρ, Αθήνα 1996.

Βασιλάς Γιάνης Μιχ., Μακρονήσι. Το βιβλίο: του πόνου, της ντροπής και της λεβεντιάς, «Φοίβος», Αθήνα 1982.

Γαβριηλίδης Κώστας, Σε ώρες ευθύνης. Μακρόνησος, Αθήνα 1985.

Γαβριηλίδου Νίτσα, Μακρόνησος – απόψε χτυπούνε τις γυναίκες. Μαρτυρία, Αθήνα 2004.

Γαζής Κώστας, Τότε που σκάβαμε το σκοτάδι (Σελίδες απ’ τη Μακρόνησο), Δωρικός, Αθήνα 1982.

Γελαδόπουλος Φίλιππας, Μακρονήσι, Αθήνα χ.χ.

Γελαδόπουλος Φίλιππας, Μακρόνησος. Η μεγάλη σφαγή, 29 Φλεβάρη-1 Μάρτη 1948, Αλφειός, Αθήνα, 1994.

Γελαδόπουλος Φίλιππας, Αναμνήσεις από το Μακρονήσι, Αθήνα χ.χ.

Γεωργιάδης Μαργαρίτης, Στα χρόνια της συμφοράς. Αναμνήσεις από την εξορία: Αϊ-Στράτης, Μακρόνησος 1947-1950, Ιστορικό & Λογοτεχνικό Αρχείο Καβάλας, Καβάλα 2004.

Γεώργιζας Κώστας, «Γλαροφωλιά» και «απομόνωση». (Αναμνήσεις) Μακρόνησος 1948-1949, Σ.Φ.Α. (Στρατιωτικές Φυλακές Αθήνων), Β. Γιαννίκος, Αθήνα 2000.

Γιαμπάνης Κώστας (επιμ.), Ωδή στο Δημήτρη Τατάκη. Το νέο Προμηθέα της Μακρονήσου, Δωδώνη Εκδοτική ΕΠΕ, Αθήνα 2002.

Γιαννόπουλος Γιώργος Δ., Μακρόνησος. Μαρτυρίες ενός φοιτητή 1947-1950, Βιβλιόραμα, Αθήνα 2001.

Γιαννόπουλος Δημήτριος, Μακρόνησος ΒΕΤΟ/Ε.Σ.Α.Ι. 7ος Λόχος 1949-1950, Αθήνα χ.χ.

Γιωτόπουλος Γιώργος, Πέντε και μία απ’ τις μέρες της Μακρονήσου. Μια χαμένη μεταγωγή, Αθήνα 1983.

Δενδρινός Κλεόβουλος Α., Άγνωστες σελίδες από τη Μακρόνησο (1948-1950). Γραμμένες το Μάρτη του 1950, εκεί στον ίδιο τόπο, του ομαδικού και συνεχούς μαρτυρίου και… της δίψας, Αθήνα 1998.

Δήμου Τάσος, Φλογισμένα χρόνια, Πολιτικές και Λογοτεχνικές Εκδόσεις 1962.

Θεοδώρου Βικτωρία (επιμ.), Στρατόπεδα γυναικών, Εννέα θαμμένα τετράδια με αφηγήσεις κρατουμένων γυναικών στα στρατόπεδα Χίου, Τρίκερι, Μακρονήσου στα χρόνια του εμφυλίου πολέμου 1947-1951, Αθήνα, 1976.

Καλλιδωνης Πάνος Ι., Μακρόνησος «Ο Γολγοθάς της δημοκρατίας», Βασανιστήρια-αίσχη-εγκλήματα, στα «αναμορφωτήρια-κρεματόρια» Μακρονήσου, Αθήνα, 1964.

Καλλιδώνης Πάνος Ι., Η κόλαση της Μακρονήσου. Ένα τρομερό και ντροπερό ημερολόγιο βασανιστηρίων και εγκλημάτων, Αθήνα 1991.

Καμπενίδης Γρηγόρης, Η μπαλλάντα της Μακρονήσου, Αθήνα 1983.

Κόντος Τάκης, Μακρόνησος «ο νέος Παρθενών», Θουκυδίδης, Αθήνα 1982.

Κορνάρος Θέμος, Γράμματα από το Μακρονήσι, Εκδοτικό «Νέα Ελλάδα», 1952.

Κορνήλιος Μανώλης, Χάρτινες βαρκούλες στη Μακρόνησο, Σύγχρονη Εποχή, Αθήνα 2004.

Κορωνιός Κώστας, Αναμνήσεις από τη Μακρόνησο, «Δίδυμοι», Αθήνα 2001.

Κύρκος Μιχάλης, Πίσω από τα κάγκελα. Ο διωγμός της εθνικής αντίστασης 1947-1950. Ένα ιστορικό ντοκουμέντο, Φιλίστωρ, Αθήνα 1995.

Λαμπρινός Γιώργης, Μακρονήσι, Το αμερικάνικο Νταχάου στην Ελλάδα, Εκδοτικό «Νέα Ελλάδα», 1949.

Lambrinos Georges, Makronissos. Le dachau americain en Grece, Edition “Grece Libre”, 1949.

Λειβαδίτης Τάσος, Μάχη στην άκρη της νύχτας. Το χρονικό της Μακρονήσου, Κέδρος, Αθήνα 2002.

Λεύκα Ελένη (Ειρήνη Παπαδημητρίου), Γυναίκες στην εξορία, Πολιτικές και Λογοτεχνικές εκδόσεις, 1964.

Λιβανός Γιώργος, Τα ανήλικα της Μακρονήσου, Αθήνα 2003.

Μακρονησιώτης Φ., Δυνατοί άνεμοι. Μακρονήσι, Εκδοτικό «Νέα Ελλάδα», χ.χ.

Μάργαρης Νίκος, Ιστορία της Μακρονήσου, 2 τομ., Αθήνα, 1966.

Μαστρολέων-Ζέρβα Ελένη, Εξόριστες. Χίος, Τρίκερι, Μακρονήσι. Η Μαρούκλα αφηγείται, Σύγχρονη Εποχή, Αθήνα 1985.

Μαχαίρας Ευάγγελος, Πίσω από το γαλανόλευκο παραπέτασμα. Μακρόνησος, Γιούρα κι άλλα κάτεργα, Προσκήνιο, Αθήνα 1999.

Μπογιατζής Απόστολος, Μακρονήσι. Το βιβλίο που ήθελα ν’ αφήσω, Πληθώρα, Αθήνα 2019

Νενεδάκης Ανδρέας, Οι μαργαρίτες του αγίου, Ιστορίες κρατουμένων, Πολιτικές και Λογοτεχνικές εκδόσεις, 1964.

Ξιφαράς Πέτρος, Ασφάλεια, Μακρόνησος, στρατοδικείο, Μαυρίδης, Αθήνα χ.χ.

Παλαβού Ελένη, Στον αγώνα με του λαού μας τα όνειρα, Αθήνα 1998.

Παπαγεωργίου Πέτρος, Στη δίνη της Κατοχής και του Εμφυλίου. Μνήμες εξορίας: Αη Στράτης – Μακρόνησος 1947-1952, Υπερόριος, Σάμος 2006.

Παπαγιαννόπουλος Βρασίδας, Ο.Α.Μ. Ημερήσια διαταγή 10 Ιουνίου 1950, χ.τ.ε. 1950.

Παπαδημητρίου–Μαυρουδή Ειρήνη, Γυναίκες στην εξορία, Κέδρος, Αθήνα 1979.

Παπανικολάου Νίκος Α.,  Γιατί; Αναφορά στο Μακρονήσι, Λογοσοφία, Αθήνα 2001.

Πασαγιώτης Νίκος Π., Αναμνήσεις. Δικτατορία – Πόλεμος – Κατοχή – Μακρονήσι, Αθήνα 1998.

Πικρός Γιώργης, Το χρονικό της Μακρονήσου. «Αδέλφια τους νεκρούς μην ξεχνάτε!», 2η έκδ., 1975.

Proimankis Manolis, J’ accuse. Ecrit dans les barbeles du camp de concentration de Makronissos, Edition “Grece Nouvelle”, 1951.

Ραφτόπουλος Λεφτέρης, Το μήκος της νύχτας. Μακρόνησος ’48-’50. Χρονικό-Μαρτυρία, Καστανιώτης, Αθήνα 1995.

Σαραντόπουλος Αντρέας, Οι εξόριστοι στον εμφύλιο, Ζαχαρόπουλος Σ.Ι. Αθήνα 2000.

Σέττας Δημ. Χρ., Δεσμώτης στη Μακρόνησο. Χρονικό, Αθήνα 1986.

Στάβερη Ουρανία, Το μαρτυρικό τρίγωνο των εξορίστων γυναικών. Χίος-Τρίκερι-Μακρονήσι, Παρασκήνιο, Αθήνα 2006.

Στάβερης Ηλίας, Γλαροφωλιά, Μακρονήσι 1948-1949, Αθήνα, Φιλίστωρ, 2001.

Σταμούλης Δημήτρης, Το Μακρονήσι και οι πλύσεις εγκεφάλου. Το λαϊκό δικαστήριο, το ΟΓ΄ Ψήφισμα, Αθήνα 1979.

Σύλλογος Πολιτικών Εξορίστων Γυναικών, Γυναίκες εξόριστες στα στρατόπεδα του Εμφυλίου. Χίος, Τρίκερι, Μακρόνησος, Αϊ Στράτης 1948-1954, Καστανιώτης, Αθήνα 1996.

Σωφρονάς Χρίστος Α., Ένας Μακρονησιώτης θυμάται την δεκαετία 1940-1950. Μια αληθινή ιστορία: Β΄ Παγκόσμιος Πόλεμος, Ναζί, Κατοχή, Εμφύλιος, Μακρόνησος, Καλαμάτα 2005.

Φαλιάγκα-Παπανικολάου Ελένη, Αν πας στο Μακρονήσι. Παραλογές, Εκδόσεις: Από φωτιά κι από σίδερο, Αθήνα 1985.

Φλούντζης Αντώνης Ι., Στο κολαστήριο της Μακρονήσου, Αθήνα, Φιλιππότης, 1994.

Φουσκάκης Γιάννης, Οδοιπορικό. Από τα βουνά της Αλβανίας στα βουνά της Ρούμελης και στους ξερόβραχους της Μακρονήσου, του Άη-Στράτη, της Γιούρας και της Λέρου, Εκδόσεις 70-Πλανήτης, Αθήνα 1982.

Αλειφεροπούλου-Χαλβατζή Μαριάνθη, Προμηθέων τόποι. Μονοδέντρι-Μακρονήσι: Έμμετρα αφηγήματα, Σύγχρονη Εποχή, Αθήνα 2008.

Κιτόπουλος Νίκος, Ο Μπελέτης, Πολιτικές και Λογοτεχνικές Εκδόσεις, 1965.

Κορνάρος Θέμος, Στάχτες και φοίνικες. Σελίδες από τη Μακρόνησο. Μυθιστόρημα, 2η έκδ., Χρόνος, Αθήνα 1979.

Λειβαδίτης Τάσος, Μάχη στην άκρη της νύχτας. Το χρονικό της Μακρονήσου, Κέδρος, Αθήνα 2002.

Λουντέμης Μενέλαος, Κραυγή στα πέρατα. Ποιήματα, Πολιτικές και Λογοτεχνικές Εκδόσεις, 1955.

Λουντέμης Μενέλαος, Οδός αβύσσου αρ.0, Πολιτικές και Λογοτεχνικές Εκδόσεις, 1962.

Μικρούτσικος Θάνος, Καντάτα για τη Μακρόνησο του Γιάννη Ρίτσου. Σπουδή σε ποιήματα του Βλαδίμηρου Μαγιακόβσκη. Για τα 100 χρόνια του ΚΚΕ, Σύγχρονη Εποχή, 2018

Ρίτσος Γιάννης, Μακρονησιώτικα, Πολιτικές και Λογοτεχνικές Εκδόσεις, 1957.

Ρίτσος Γιάννης, Οι γειτονιές του κόσμου, Πολιτικές και Λογοτεχνικές Εκδόσεις 1957.

Σκρουμπέλος Θανάσης, Ο άνθρωπος με τα τρύπια πόδια [Μακρόνησος Β11], Θεμέλιο 2019.

Χαριάτη-Σισμάνη Κατερίνα, Γυναίκες από όλη την Ελλάδα, Αθήνα 1977.

Φαρσακίδης Γιώργος, Μακρόνησος Α’ Ε.Τ.Ο.-Ε.Σ.Α.Ι. 1949-1950, 2η έκδ. χ.τ.ε., [1965].

Αθηναϊκά Νέα

Αναμόρφωσις, Εβδομαδιαία εφημερίς του Α΄ Τάγματος Σκαπανέων

Γενικό Επιτελείο Στρατού /Διεύθυνση Ιστορίας Στρατού, Η Υγειονομική Υπηρεσία κατά τους Βαλκανικούς Πολέμους 1912-1913, Διεύθυνση Ιστορίας Στρατού, Αθήνα 2001.

Γ΄ Τάγμα Σκαπανέων, Παρωδίες. Γ΄ Τάγμα Σκαπανέων, Γραφείο Ηθικής και Εθνικής Αγωγής – Γ΄ Τάγ. Σκαπανέων, 1948.

Ελεύθερον Βήμα

Εμπρός

Επίσημα Πρακτικά των Συνεδριάσεων της Επιτροπής Εξουσιοδοτήσεως, Ψήφισμα ΞΗ΄,  Δ΄ Αναθεωρητική Βουλή, Σύνοδος Γ΄, Αθήνα 1949, σ. 265-268, 280-288, 291-303.

Εφημερίς των συζητήσεων της Βουλής, περίοδος Α΄, σύνοδος Α΄ (30 Μαρτίου-30 Ιουλίου 1950), τ. Α, Αθήνα 1951, σ. 396 κ.ε., τ. Β, Αθήνα 1952, σ. 188 κ.ε., 314 κ.ε.

Ζοάννος-Σαρρής, Η αλήθεια για τη Μακρόνησο, Αθήνα 1950.

Κολλιτσίδας Πότης, Από τον εθνικόν συναγερμόν, Αθήνα 1948.

Μακρόνησος, Δεκαπενθήμερος έκδοσις του Ειδικού Τάγματος Αξιωματικών (ΕΤΑΞ)

Μακρόνησος, Φωτογραφική Έκθεσις Ζάππειον, Απρίλιος 1949.

Makronissos. The symbol of Greek fascism, “Free Greece Publications”, χ.χ.

Μάχη (Η)

Rodocanachi C.P., A Great Work of Civil Readaptation in Greece, Αθήνα, 1949.

Σκαπανέυς (Ο), Όργανο του Γ΄ Τάγματος Σκαπανέων

Supprimez Makronissos! Le dachau americain en Grece, Editions “Grece Nouvelle”, 1950.

«Γιατί φτιάξαμε τη Μακρόνησο», iospress.gr, 14/9/2003, http://www.iospress.gr/ios2003/ios20030914a.htm

«Θεοδωράκης Μίκης: Η Μακρόνησος ήταν ένα μεγάλο στρατόπεδο τρελών», tvxs.gr, 15/9/2013, http://tvxs.gr/news/ellada/mikis-theodorakis-h-makronisos-itan-ena-megalo-stratopedo-trelon

Αγτζίδης Βλάσης, «Από τον Πόντο στο Μακρονήσι», kars1918.wordpress.com, 9/3/2010, https://kars1918.wordpress.com/2010/02/06/makronisos/

Βόγλης Πολυμέρης, «Εξόριστοι στα χρόνια του Εμφυλίου», ellinikosemfilios.blogspot.gr, 26/2/2012, http://ellinikosemfilios.blogspot.gr/2012/02/e.html (Αναδημοσίευση από http://www.kathimerini.gr/4dcgi/_w_articles_kathglobal_1_16/11/2003_1281063)

Γαβριηλίδου Νίτσα, «Οι πρώτες «αφίξεις» στο στρατόπεδο της Μακρονήσου», rizospastis.gr, 3/2/2008, http://www.rizospastis.gr/story.do?id=4397573

Δενεζάκης Ανδρέας, «Μακρόνησος. Το θανατονήσι των θυσιών και των αγώνων», imerodromos.gr, 8/6/2015, http://www.imerodromos.gr/makronisos/

Δερμιτζάκη Ειρήνη, «Οι καλλιτέχνες της Μακρονήσου. Αφιέρωμα σε σπουδαίους Έλληνες καλλιτέχνες που εξορίστηκαν στη Μακρόνησο», magazen.gr, 9/11/2014, http://magazen.gr/2014/11/09/kallitechnes-tis-makronisou/

Διαλυνάς Κώστας (επιμ.), «Ξερονήσια: Η ελληνική εμπειρία Μακρόνησος», kar.org.gr, 17/7/2012, https://www.kar.org.gr/2012/07/17/

Πετρόπουλος Γιώργος, «Μακρόνησος: ίδρυση, σκοπός και λειτουργία του στρατοπέδου – Η μεγάλη σφαγή της 29ης Φεβρουαρίου 1948», erodotos.wordpress.com, 7/1/2011, https://erodotos.wordpress.com/2011/01/07/makronisos/

Τσακνιάς Γιώργος, «Μακρόνησος», dimartblog.com, 12/5/2015, https://dimartblog.com/2015/05/12/makronisos/

Christides Giorgos – Grothe Solveig, “Hollenloch Makronissos: Die insel der Verbannten”, spiegel.de, 2/7/2018, https://www.spiegel.de/geschichte/griechenland-gefaengnis-auf-makronissos-die-insel-der-verbannten-a-1214996.html

Μακρόνησος, http://makronissos.net/?lang=el

Μουσείο Πολιτικών Εξορίστων Αη Στράτη, http://www.exile-museum.gr/

Μουσείο Δημοκρατίας Άγιος Ευστράτιος, http://www.mouseiodimokratias.gr/greek/exhibition1.asp

Πανελλήνια Ένωση Κρατουμένων Αγωνιστών Μακρονήσου (ΠΕΚΑΜ), www.pekam.org.gr