Σκαπανεύς Μακρονήσου [τχ. 10 (2/1950)]

Σκαπανεύς Μακρονήσου [τχ. 10 (2/1950)]

              6233.019-01 6233.019-02 6233.019-03 6233.019-04 6233.019-05 6233.019-06 6233.019-07 6233.019-08...