Διοικητής Α΄ Τάγματος, επικεφαλής κατά τη διάρκεια της σφαγής του 1948. Κατηγορήθηκε για οικονομικές ατασθαλίες πριν την ανάληψη της διοίκησης του Α΄ Τάγματος. Κατηγορήθηκε επίσης για ατασθαλίες και κατά τη διοίκηση του Α΄ Τάγματος. Μετατέθηκε από τη θέση του μετά την ανάληψη της διοίκησης του ΟΑΜ από τον Βρασίδα Παπαγιαννόπουλο (κυβέρνηση Πλαστήρα).