Στρατιωτική μονάδα που συγκροτήθηκε στο Β΄ Σώμα Στρατού, όταν ελήφθη η απόφαση οι «υπόπτων πολιτικών φρονημάτων» πολίτες να μην αποπέμπονται από τον στρατό, αλλά να κατατάσσονται και να υπηρετούν σε μονάδες «ανεπιθυμήτων». Είναι το πρώτο που αποβιβάζεται και εγκαθίσταται στη Μακρόνησο. Καθόλη τη διάρκεια της λειτουργίας του αποτέλεσε τον πρώτο σταθμό άφιξης των νέων οπλιτών έως τη μεταφορά τους στα άλλα δύο τάγματα. Στη συνέχεια και μετά τη λειτουργία του στη Μακρόνησο μετονομάζεται σε Β΄ Ειδικό Τάγμα Οπλιτών (Β΄ Ε.Τ.Ο.).