Διοικητής του Β΄ Τάγματος. Κατηγορήθηκε για οικονομικές ατασθαλίες κατά τη διάρκεια της θητείας του στη διοίκηση του Β΄ Τάγματος. Μετατέθηκε από τη θέση του μετά την ανάληψη της διοίκησης του ΟΑΜ από τον Βρασίδα Παπαγιαννόπουλο (κυβέρνηση Πλαστήρα).