Εδώ πρόκειται για το ψυχρό «Ποντικό ρεύμα» που χύνεται από τον Εύξεινο Πόντο στο Αιγαίο· υποβοηθούμενο από τους βόρειους και βορειοδυτικούς ανέμους διαπλέει τη Χαλκιδική, συνεχίζει νότια και χωρίζεται σε δύο κλάδους: ο ένας ρέει μεταξύ Ευβοίας και Άνδρου και φθάνει στην ανατολική ακτή της Πελοποννήσου όπου διακλαδίζεται σε δύο ροές, μία που φτάνει στην ανοιχτή Μεσόγειο και μια δεύτερη προς ανατολικά που ενώνεται με το «Μικρασιατικό ρεύμα».