Διοικητής των Στρατιωτικών Φυλακών Μακρονήσου, στις οποίες κρατούντο και ανήλικοι υπόδικοι. Η βαναυσότητα της διοίκησης πολλούς απ’ αυτούς σε απόπειρες αυτοκτονίας και ο ίδιος κατηγορήθηκε και για ανήθικες ενέργειες σε βάρος των κρατουμένων.