Αρχαία μεταλλουργικά απορρίμματα. Η σκωρία είναι μελανόμορφη, βαριά ύλη προερχόμενη από την τήξη του μεταλλεύματος, όχι περαιτέρω εκμεταλλεύσιμη με τα δεδομένα της αρχαίας τεχνολογίας, αλλά αξιοποιήσιμη για την μεταλλουργία της βιομηχανικής περιόδου. Οι σκωρίες που συχνά περιείχαν έως και 12% του βάρους τους σε αργυρούχο μόλυβδο αξιοποιήθηκαν από τη νέα μεταλλουργική δραστηριότητα στην περιοχή της Λαυρεωτικής από το 1865 και μετά. Ο ορυκτολογικός πλούτος και η μεταλλοφορία της Λαυρεωτικής ανά περιοχή/μικροτοπωνύμιο και ανά είδος:www.mindat.org/loc-14187.html