Διοικητής του Γ΄ Τάγματος από την ίδρυσή του. Θεωρήθηκε ο σκληρότερος διοικητής μονάδας στη Μακρόνησο, για το λόγο αυτόν μετατέθηκε επιλεκτικά, νωρίτερα από το τέλος του εμφυλίου πολέμου, προκειμένου να αμβλυνθούν οι αρνητικές εντυπώσεις που είχαν δημιουργηθεί για το πρόσωπό του.