Περιορισμένος χώρος περιφραγμένος με αγκαθωτό σύρμα δίπλα στις εγκαταστάσεις των ταγμάτων, στο οποίο παρέμεναν όσοι δεν είχαν υπογράψει δήλωση.