Στρατιωτικός ηγέτης της βενιζελικής παράταξης. Ασχολήθηκε με την πολιτική από το 1945. Στις εκλογές του Μαρτίου του 1950 ηγήθηκε της ΕΠΕΚ και σχημάτισε κυβέρνηση έως τον Αύγουστο του ίδιου χρόνου. Εισηγήθηκε τα μέτρα συμφιλίωσης, τα οποία ανακούφισαν σε κάποιο βαθμό ένα μέρος από τους διωκόμενους της εαμικής παράταξης.