Έγγραφη βεβαίωση κρατικού φορέα μέσω της οποίας αποδεικνυόταν ότι ο «ύποπτος για τα πολιτικά του φρονήματα» πολίτης ήταν ασφαλής για το καθεστώς. Απαραίτητο το πιστοποιητικό αυτό για κάθε επαφή με το Δημόσιο: εγγραφή στο πανεπιστήμιο, απόκτηση διπλώματος οδήγησης, διορισμός κ.λπ.