Υποστράτηγος, αξιωματικός της βενιζελικής παράταξης. Αποστρατεύθηκε για λόγους υγείας κατά τη διάρκεια του Μεσοπόλεμου, ανεκλήθη στην υπηρεσία από την Κυβέρνηση Πλαστήρα, του ανετέθη η διοίκηση του ΟΑΜ και επί δικής του ηγεσίας εφαρμόστηκαν  τα μέτρα συμφιλίωσης σχετικά με τους κρατούμενους και του εξόριστους της Μακρονήσου.