Τόπος αρχικής εγκατάστασης του Γ΄ Τάγματος Σκαπανέων.