Πολιτικό αριστερό περιοδικό, το οποίο ξεκίνησε την έκδοσή του το 1913 στο Λονδίνο. Αποτέλεσε το πρώτο ξένο έντυπο, στο οποίο δημοσιεύθηκε ειδησεογραφία σχετική με τους βασανισμούς στο νησί.