Αρχικός τόπος συγκέντρωσης για τους στρατιώτες του Γ΄ Τάγματος Σκαπανέων.