Στρατιωτικός ηγέτης της βασιλικής παράταξης. Ηγήθηκε της δικτατορίας της 4ης Αυγούστου σε σύμπνοια και συνεργασία με τον βασιλιά Γεώργιο Β΄. Επικεφαλής της Ελλάδας κατά τη διάρκεια του ελληνοϊταλικού πολέμου έως το θάνατό του, τον Ιανουάριο του 1941.