Η παρασκευή και κατεργασία μετάλλων και κραμάτων από μεταλλεύματα.