13662_002

13662_002.001

13662_002.002

Κωδικός Τεκμηρίου13662.002
Ημερομηνία τεκμηρίου1948.11.20
Υπότιτλος Εφημερίδας - ΠεριοδικούΔεκαπενθήμερος έκδοσις του Ειδικού Τάγματος Αξιωματικών (Ε.Τ.ΑΞ.)
Αριθμός φύλλου Εφημερίδας - Τεύχος Περιοδικού7-8
Ημερομηνία Εφημερίδας - Περιοδικού20/11/1948
Χρόνος Εφημερίδας - ΠεριοδικούΑ΄
Τόπος Εφημερίδας - ΠεριοδικούΜακρόνησος
Εκδότης Εφημερίδας - ΠεριοδικούΕιδικό Τάγμα Αξιωματικών (Ε.Τ.ΑΞ.)
Προέλευση Εφημερίδας - ΠεριοδικούΒιβλιοθήκη ΑΣΚΙ
Σχετικές Ετικέτες1948
Ειδικό Τάγμα Αξιωματικών (ΕΤΑΞ)
Έντυπα