Οξείδιο του μολύβδου· ο διαχωρισμός του αργυρούχου μολύβδου σε άργυρο και μόλυβδο γινόταν με την τεχνική της «κυπέλλωσης». Κατά τη διαδικασία τήξης ο μόλυβδος ευρισκόμενος σε υγρή κατάσταση μέσα σε ειδικό κύπελλο ενωνόταν με το οξυγόνο και μετατρεπόταν σε οξείδιο του μολύβδου (PbO) που στα αρχαία ελληνικά ονομάζεται λιθάργυρος, ενώ ο άργυρος έμενε ανέπαφος.