Τόπος εγκατάστασης για σύντομο χρονικό διάστημα του Α΄ Τάγματος Σκαπανέων.