Ξεκίνησε τη δραστηριότητά της πριν την Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο φτάνοντας έως και την αποκατάσταση της δημοκρατίας το 1974.