Αρχικός τόπος συγκέντρωσης για τους στρατιώτες του Β΄ Τάγματος Σκαπανέων.