Χαρακτηρισμός που αποδόθηκε στα κράτη της Ανατολικής Ευρώπης που μετά τον πόλεμο συνδέθηκαν πολιτικά με τη Σοβιετική Ένωση.