Χαρακτηρισμός που αποδόθηκε στο Α΄ Τάγμα (βλ. και Α΄ Τάγμα Σκαπανέων).