Μονάδα του εθνικού στρατού που συγκροτήθηκε από Μακρονησιώτες «ανανήψαντες» εφέδρους και μονίμους αξιωματικούς που λόγω της δράσης τους στον Ε.Λ.Α.Σ., είχαν εκπέσει στο βαθμό του οπλίτη. Έδρασε με περιορισμένα αποτελέσματα κατά τη διάρκεια του εμφυλίου πολέμου στις περιοχές της Εύβοιας και της Πελοποννήσου.