Στρατόπεδο πολιτικών εξορίστων γυναικών υπό τη διοίκηση του Α΄ Ε.Τ.Ο. Στο πλαίσιο της λειτουργίας του ΟΑΜ δημιουργήθηκε το Ε.Σ.Α.Γ. στη Μακρόνησο, όπου μεταφέρθηκε σε αυτό γυναίκες πολιτικοί κρατούμενοι από το Τρίκερι τον Ιανουάριο του 1950.