Τα αργυρά νομίσματα της αρχαίας Αθήνας που έφεραν στη μία όψη (εμπροσθότυπο) την κεφαλή της θεάς Αθηνάς και στην άλλη (οπισθότυπο) την παράσταση κουκουβάγιας (η γλαυξ). Η εκμετάλλευση των ορυχείων που απέδιδαν το ασήμι για τα νομίσματα αυτά κράτησε από τον 6ο ως τον 2ο αιώνα π.Χ.