Νησί στο κεντρικό Αιγαίο. Λειτούργησε ως τόπος εξορίας πριν κατασκευαστεί σ’ αυτό μεγάλο σύμπλεγμα φυλακών. Τόπος εγκατάστασης του Β΄ Τάγματος Σκαπανέων πριν τη μεταφορά του στη Μακρόνησο το 1947.