Χαρακτηρισμός που αποδόθηκε στο Γ΄ Τάγμα (βλ. και Γ΄ Τάγμα Σκαπανέων).