Στρατιωτική μονάδα που συγκροτήθηκε στο Γ΄ Σώμα Στρατού, όταν ελήφθη η απόφαση οι «υπόπτων πολιτικών φρονημάτων» πολίτες να μην αποπέμπονται από τον στρατό, αλλά να κατατάσσονται και να υπηρετούν σε μονάδες «ανεπιθυμήτων». Υπό τη διοίκηση του λοχαγού Παναγιώτη Σκαλούμπακα αποτέλεσε τη σκληρότερη και βαρβαρότερη μονάδα της Μακρονήσου. Λόγω του μεγάλου αριθμού δηλώσεων μετανοίας που υπέγραψαν οι στρατιώτες που υπηρετούσαν σε αυτό, ονομάστηκε «γαλάζιο τάγμα» και «κολυμβήθρα του Σιλωάμ». Στη συνέχεια και μετά τη λειτουργία του στη Μακρόνησο μετονομάζεται σε Γ΄ Ειδικό Τάγμα Οπλιτών (Γ΄ Ε.Τ.Ο.).