Στρατόπεδο επί της Μακρονήσου στο οποίο συγκεντρώθηκαν μόνιμοι και έφεδροι αξιωματικοί του προπολεμικού στρατού, οι οποίοι κατά της διάρκεια της Κατοχής είχαν ενταχθεί στον Ε.Λ.Α.Σ.