Η οργάνωση νεολαίας του Ε.Α.Μ. με μεγάλη αριθμητική, αντιστασιακή και πολιτιστική παρουσία στο σύνολο της επικράτειας. Ιδρύθηκε τον Φεβρουάριο του 1942.