Το ένοπλο τμήμα του Ε.Α.Μ., όπου κατά την Κατοχή συγκρούστηκε με τους κατακτητές και με ελληνικά τμήματα συνεργαζόμενα με αυτούς. Ιδρύθηκε τον Φεβρουάριο του 1942.