Καθημερινή εφημερίδα, η οποία πρόσκειται στο Ε.Α.Μ. Απαγορεύεται η κυκλοφορία της με τον Α.Ν. 509.