ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ – ΚΤΙΣΜΑΤΑ

xartis001

Χάρτης των στρατοπέδων της Μακρονήσου

Το σύνολο των κτισμάτων και των εγκαταστάσεων στη Μακρόνησο βρίσκονται στη δυτική ομαλή πλευρά του νησιού. Ο σημερινός επισκέπτης μπορεί να διακρίνει ερείπια έξι στρατοπέδων, τα οποία ήταν οργανωμένα ως αυτόνομες και αυτοδύναμες ενότητες με διοικητή και επιτελείο αξιωματικών. Ο χώρος του κάθε στρατοπέδου περικλειόταν από σειρά φυλακίων, συρματοπλεγμάτων και μαντρότοιχων.

Τα στρατόπεδα αυτά από βορρά προς νότο είναι:

[Πηγή: Διαφωνίδης Κώστας, Γρηγοράκου Μάρθα-Λουΐζα, Παπαντωνίου-Λευκαδίτου Ρένα (επιμ.), Μακρόνησος. Ιστορικός πολιτιστικός τόπος, ΥΠΠΟ-ΥΠΕΧΩΔΕ-ΣΑΔΑΣ-ΠΕΑ-ΤΕΕ-ΕΜΠ-ICOMOS-ΠΕΚΑΜ, Αθήνα 1994.]

Τεκμήρια