Έδρασε από το 1946 έως το 1949 ως ο ένοπλος βραχίονας του Κ.Κ.Ε. κατά τον ελληνικό εμφύλιο πόλεμο.