Παράνομο κομματικό έντυπο του Δημοκρατικού Στρατού Ελλάδας, στο οποίο καταγράφεται εκτός από τη στρατιωτική δράση και την πολιτική κατάσταση της χώρας και στοιχεία για τους βασανισμούς και τον τρόμο στη Μακρόνησο.