Ανοιχτή επιστολή του στρατιώτη Γ.Β., κλάσης 1935 γεν. εις Τυρολόη Ανατ. Θράκης κατοίκου Αμυγδαλά Κοζάνης προς τον κ. Νομάρχη Κοζάνης

Ανοιχτή επιστολή του στρατιώτη Γ.Β., κλάσης 1935 γεν. εις Τυρολόη Ανατ. Θράκης κατοίκου Αμυγδαλά Κοζάνης προς τον κ. Νομάρχη Κοζάνης

               ...