Ειδικό Σχολείο Αναμορφώσεως Γυναικών (ΕΣΑΓ)

Στρατόπεδο πολιτικών εξορίστων γυναικών υπό τη διοίκηση του Α΄ Ε.Τ.Ο. Στο πλαίσιο της λειτουργίας του ΟΑΜ δημιουργήθηκε το Ε.Σ.Α.Γ. στη Μακρόνησο, όπου μεταφέρθηκε σε αυτό γυναίκες πολιτικοί κρατούμενοι από το Τρίκερι τον Ιανουάριο του...

Στρατόπεδο Πειθαρχημένης Διαβίωσης

Στρατόπεδο πολιτικών εξορίστων, το οποίο επόπτευε και διοικούσε η χωροφυλακή. Σε  αυτό συγκεντρώθηκαν, καταρχήν, οι «προληπτικώς συλληφθέντες» από τις επιχειρήσεις του στρατού στη βόρεια Πελοπόννησο τα Χριστούγεννα του 1948. Βρισκόταν βορειότερα του Α΄ Τάγματος στο...

Γ΄ Κέντρο Παρουσιάσεως Αξιωματικών

Στρατόπεδο επί της Μακρονήσου στο οποίο συγκεντρώθηκαν μόνιμοι και έφεδροι αξιωματικοί του προπολεμικού στρατού, οι οποίοι κατά της διάρκεια της Κατοχής είχαν ενταχθεί στον...

Β΄ Ειδικό Σχολείο Αναμορφώσεως Ιδιωτών (Β΄ ΕΤΟ – ΕΣΑΙ)

Στρατόπεδο πολιτικών εξορίστων υπό τη διοίκηση του Β΄ Ε.Τ.Ο. Δημιουργήθηκε μετά το τέλος του εμφυλίου πολέμου, τον Οκτώβριο του 1949, και την συγκρότηση του Οργανισμού Αναμορφωτηρίων Μακρονήσου (Ο.Α.Μ.), με τον οποίο ανέλαβε επισήμως την «πολιτική αναμόρφωση» των...

Α΄ Ειδικό Σχολείο Αναμορφώσεως Ιδιωτών (Α΄ ΕΤΟ – ΕΣΑΙ)

Στρατόπεδο πολιτικών εξορίστων υπό τη διοίκηση του Α΄ Ε.Τ.Ο. Δημιουργήθηκε μετά το τέλος του εμφυλίου πολέμου, τον Οκτώβριο του 1949, και την συγκρότηση του Οργανισμού Αναμορφωτηρίων Μακρονήσου (Ο.Α.Μ.), με τον οποίο ανέλαβε επισήμως την «πολιτική αναμόρφωση» των...

Γ΄ Τάγμα Σκαπανέων (Γ΄ Ειδικό Τάγμα Οπλιτών, Γ΄ ΕΤΟ)

Στρατιωτική μονάδα που συγκροτήθηκε στο Γ΄ Σώμα Στρατού, όταν ελήφθη η απόφαση οι «υπόπτων πολιτικών φρονημάτων» πολίτες να μην αποπέμπονται από τον στρατό, αλλά να κατατάσσονται και να υπηρετούν σε μονάδες «ανεπιθυμήτων». Υπό τη διοίκηση του λοχαγού Παναγιώτη...