Ειδικόν Τάγμα Αξιωματικών (ΕΤΑΞ)

Μονάδα του εθνικού στρατού που συγκροτήθηκε από Μακρονησιώτες «ανανήψαντες» εφέδρους και μονίμους αξιωματικούς που λόγω της δράσης τους στον Ε.Λ.Α.Σ., είχαν εκπέσει στο βαθμό του οπλίτη. Έδρασε με περιορισμένα αποτελέσματα κατά τη διάρκεια του εμφυλίου πολέμου στις...

Εθνικό Απελευθερωτικό Μέτωπο (ΕΑΜ)

Ευρεία αντιστασιακή οργάνωση, η οποία αποτέλεσε τον κεντρικό κορμό της Αντίστασης κατά των κατακτητών. Από την ίδρυσή της συμπεριέλαβε οργανώσεις, κινήσεις και πολιτικά πρόσωπα που εκτείνονταν από τον χώρο του πολιτικού κέντρου έως την κομμουνιστική Αριστερά. Ιδρύθηκε...

Γραφείον Ηθικής Αγωγής

Ειδικό τμήμα παρά τη διοίκηση των ταγμάτων της Μακρονήσου, υπεύθυνο για την «εθνική αναμόρφωση» των στρατιωτών. Μέσω ηθικής πίεσης, εκβιασμών και απειλών το τμήμα αυτό δημιουργούσε τις κατάλληλες συνθήκες τρόμου και αβεβαιότητας που συμπλήρωνε τη βία και τα...

Αστυνομία Μονάδας (ΑΜ) / Αλφαμίτες

Ειδικό τμήμα υπεύθυνο για την εσωτερική ασφάλεια των μονάδων. Στην περίπτωση της Μακρονήσου η μονάδα αυτή προχώρησε σε εκτεταμένους βασανισμούς και σε διαρκή χρήση...

596 Τάγμα Πεζικού

Στρατιωτική μονάδα απαρτιζόμενη από Μακρονησιώτες, η οποία διακρίθηκε για τη μαχητικότητά της στην τελευταία φάση των επιχειρήσεων στον...