Δελτίο Ειδήσεων (περ.)

Παράνομο κομματικό έντυπο του Δημοκρατικού Στρατού Ελλάδας, στο οποίο καταγράφεται εκτός από τη στρατιωτική δράση και την πολιτική κατάσταση της χώρας και στοιχεία για τους βασανισμούς και τον τρόμο στη...

Αναγκαστικός Νόμος 509

«περί μέτρων ασφαλείας του Κράτους, του πολιτεύματος, του κοινωνικού καθεστώτος και προστασίας των ελευθεριών των πολιτών»: Ίσχυσε από τον Δεκέμβριο του 1947 και έθεσε εκτός νόμου το Κ.Κ.Ε., το Ε.Α.Μ. και την Εθνική Αλληλεγγύη, όπως και τα έντυπα των οργανώσεων αυτών...

Λαϊκές Δημοκρατίες

Χαρακτηρισμός που αποδόθηκε στα κράτη της Ανατολικής Ευρώπης που μετά τον πόλεμο συνδέθηκαν πολιτικά με τη Σοβιετική Ένωση.