Λάρισα

Αρχικός τόπος συγκέντρωσης για τους στρατιώτες του Β΄ Τάγματος Σκαπανέων.

Γυάρος

Νησί στο κεντρικό Αιγαίο. Λειτούργησε ως τόπος εξορίας πριν κατασκευαστεί σ’ αυτό μεγάλο σύμπλεγμα φυλακών. Τόπος εγκατάστασης του Β΄ Τάγματος Σκαπανέων πριν τη μεταφορά του στη Μακρόνησο το...

Σκωρίες

Αρχαία μεταλλουργικά απορρίμματα. Η σκωρία είναι μελανόμορφη, βαριά ύλη προερχόμενη από την τήξη του μεταλλεύματος, όχι περαιτέρω εκμεταλλεύσιμη με τα δεδομένα της αρχαίας τεχνολογίας, αλλά αξιοποιήσιμη για την μεταλλουργία της βιομηχανικής περιόδου. Οι σκωρίες που...

Πειρατές

Οι πειρατές στο Αιγαίο την περίοδο από τον 13ο ώς τον 15ο αιώνα ήταν κυρίως Γενουάτες ή άλλοι Ιταλοί, Έλληνες, συνήθως από τη Μονεμβασιά και τη Ρόδο, και από τον 14 αιώνα και Τούρκοι. Ο Μιχαήλ Χωνιάτης μιλάει για θαλασσοκρατία των πειρατών, καθώς το φαινόμενο της...