«περί μέτρων ασφαλείας του Κράτους, του πολιτεύματος, του κοινωνικού καθεστώτος και προστασίας των ελευθεριών των πολιτών»: Ίσχυσε από τον Δεκέμβριο του 1947 και έθεσε εκτός νόμου το Κ.Κ.Ε., το Ε.Α.Μ. και την Εθνική Αλληλεγγύη, όπως και τα έντυπα των οργανώσεων αυτών (Ριζοσπάστης, Ελεύθερη Ελλάδα κ.λπ.).