Τόπος εγκατάστασης του Α΄ Τάγματος Σκαπανέων πριν την τελική μεταφορά του στη Μακρόνησο το 1946-1947.