Νησί τόπος εξορίας στο ΒΑ Αιγαίο, πέρα από τις άλλες χρήσεις του ως τόπος εξορίας, μεταφέρθηκαν εκεί, μετά τα μέτρα επιείκειας της Κυβέρνησης Πλαστήρα το 1950, οι κρατούμενοι της Μακρονήσου που δεν είχαν υπογράψει δήλωση μετανοίας. Πολλοί απ’ αυτούς έμειναν εκεί έως τις αρχές της δεκαετίας 1960.