Σκαπανεύς της Μακρονήσου, Ο [αρ. φ. 7(23), (16/2/1949)]

Σκαπανεύς της Μακρονήσου, Ο [αρ. φ. 7(23), (16/2/1949)]

15749.009-01 15749.009-02 15749.009-03